Home - OZE-Gmina Żmudź 

82 568 01 82

O projekcie

Okres realizacji projektu od 04.05.2016 r. do 31.12.2019 r. Wartość całkowita projektu: 1 851 052,72 PLN Wartość dofinansowania: 1 403 699,82 PLN
Czytaj więcej ...

Lista instalacji

Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych.
Czytaj więcej ...

Efektywność instalacji

Efektywność instalacji solarnych zależy od wielu czynników i może się wahać w szerokim zakresie. Efektywność kolektora słonecznego będzie tym wyższa im będzie on pracował przy niższych temperaturach
Czytaj więcej ...

Wskaźniki

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]rozliczeniowy – 258 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji OZE [MWht/rok] rozliczeniowy – 433,61
Czytaj więcej ...

Cel projektu

OZE w bilansie energetycznym

Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Żmudź dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego.

Więcej informacji

Galeria OZE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA AWARII

WYKAZ URZĄDZEŃ I PARAMETRÓW

Home