O PROJEKCIE - OZE-Gmina Żmudź 

82 568 01 82

Gmina Żmudź otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację projektu pt: „Instalacje OZE w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Żmudź” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 lipca 2018 r.

Celem głównym przedsięwzięcia jest skuteczniejsze i bardziej wszechstronne wykorzystanie OZE w bilansie energetycznym Gminy Żmudź dla potrzeb ochrony środowiska naturalnego, poprawy jakości życia oraz tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju potencjału gospodarczego, sektora turystyki i rekreacji oraz promowania rozwoju sektora usługowego okołoturystycznego. Zostanie to dokonane m.in. poprzez kompleksowe wykorzystanie OZE za pomocą zestawów kolektorów słonecznych oraz pomp ciepła powietrze w budynkach mieszkalnych mieszkańców Gminy Żmudź. Projekt dotyczy zakupu i montażu 166 zestawów instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych oraz 5 pomp ciepła do podgrzania CWU w budynkach indywidualnych. Na potrzeby inwestycji przygotowano projekty na następujące instalacje:

  1. Dla gospodarstw domowych do 4 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 2 absorberów słonecznych, w ramach inwestycji zamontowano 127 kpl.

  2. 2. Dla gospodarstw domowych od 5 do 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 3 absorberów słonecznych,w ramach inwestycji zamontowano 35 kpl.

  3. Dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób: instalacja kolektorów słonecznych składająca się z 4 absorberów słonecznych, w ramach inwestycji zamontowano 4kpl.

  4. Dla gospodarstw domowych do 6 osób: instalację pompy ciepła powietrze-woda na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Instalacja składa się z pompy ciepła z wbudowanym zasobnikiem, kanałów wentylacyjnych, czerpni i wyrzutni powietrza. W ramach inwestycji zamontowano 5 kpl.

Okres realizacji projektu od 04.05.2016 r. do 31.12.2019 r.

Wartość całkowita projektu: 1 851 052,72 PLN

Wartość dofinansowania: 1 403 699,82 PLN