WSKAŹNIKI - OZE-Gmina Żmudź 

82 568 01 82

Planowane wskaźniki:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika CO2/rok]| rozliczeniowy – 258

Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]| rozliczeniowy – 433,61

Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]| rozliczeniowy – 171

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych [MWt]| rozliczeniowy – 0,60

 

Wartości wskaźników

lp. Urządzenie Ilość Moc urządzeń Zapotrzebowanie na energię Uzysk Oze Redukcja CO2
[szt] [MW] [MWh] [MWh] [t/rok]
1 Pompa ciepła do cwu 5 0,01 29,6745 18,0166607142857 12,5
2 2 kolektory słoneczne 127 0,449072 502,4882 279,4 165,1
3 3 kolektory słoneczne 35 0,18564 207,7215 119 70
4 4 kolektory słoneczne 4 0,028288 28,134 17,2 10,4
SUMA   171 0,673 768,0182 433,616660714286 258